Klachtenregeling

Klachtenreglement en -procedure cliënten zorgboerderij

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

Het klachtenreglement, waarin precies staat wat je rechten zijn, vind je hier.

Hoe en bij wie je een klacht kunt indienen is in verband met de privacy wetgeving niet beschikbaar op deze website, maar is verkrijgbaar bij Dirk-Jan of kan uit de infomap in de kantine gehaald worden.  Hierin wordt de procedure beschreven middels een stappenplan.