De zorgboerderij

Dirk-Jan Stelling en Martine Stelling-WismeijerWie zijn we?

Wij, Dirk-Jan Stelling en Martine Stelling-Wismeijer, wonen en werken op Boerderij Nieuw Bureveld in De Bilt. Naast het runnen van een agrarisch bedrijf, Landwinkel De Hooierij en het geven van educatie aan basisschoolleerlingen,  bieden wij zorg aan mensen met een hulpvraag.

Wat is ons doel?

Ons doel is de hulpboeren te activeren en structuur te bieden door terugkomende activiteiten aan te bieden. Hierbij gaat het niet alleen om het werk, maar ook om het plezier dat zij op de boerderij beleven. Hulpboeren enthousiasmeren zodat zij genieten van het meewerken, vinden wij belangrijk.

Voor wie zijn we er?

Zorgboerderij Nieuw Bureveld is een kleinschalige boerderij waar per dag maximaal 6 hulpboeren in een prettige sfeer kunnen helpen bij de werkzaamheden. Onze zorgboerderij biedt voornamelijk hulp aan mensen uit de verslavingszorg, de psychiatrie en mensen met een burn-out. Soms is er plaats voor mensen uit een andere doelgroep. Onze hulpboeren komen meestal uit de omgeving van Utrecht, De Bilt, Zeist, Nieuwegein en Hilversum.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Sinds 2013 mogen we het keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen voeren. Dit keurmerk voert de slogan ‘Kwaliteit laat je zien‘. Daardoor werken wij continu aantoonbaar (o.a. door jaarlijkse verslaglegging via het verplichte kwaliteitssysteem) aan kwaliteit. Hierdoor zijn wij ons voortdurend bewust dat het om zorgverlening gaat aan de kwetsbare mensen die hulp behoeven.
Door het keurmerk voldoen wij aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Voor hulpboeren en verzorgers betekent dit:

  • Je krijgt kundige begeleiding
  • Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
  • Je zinvol werk doet en helder is van wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht
  • Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel
  • Iedereen mag er komen kijken, want ze zijn trots op wat ze zijn

Check ons keurmerk op de website van zorgboeren.nl. Hier kunt u ook onze jaarverslagen downloaden (zie onder blokje “Kwaliteit laat je zien”).

Video “Nieuw Bureveld – Op zoek naar de duurzame boer”


Bekijk deze impressie van onze (zorg)boerderij en maak kennis met Dirk-Jan Stelling